Goście z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Goście z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Goście z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Wydarzenia

Dziś w naszej Akademii gościli przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z Wrocławia. Obie uczelnie współpracują ze sobą naukowo już od kilku lat.

W spotkaniu ze strony Akademii Wojsk Lądowych wzięli udział: Prorektor ds. Naukowych dr hab. inż. Adam Januszko, profesor AWL, Dziekan Wydziału Zarządzania ppłk dr Józef Ledzianowski, Prodziekan WZ ds. studenckich dr Justyna Małysiak oraz dr Paweł Korytko.

Współpraca pomiędzy ATH a AWL rozwija się od 2019 r. W minionym roku złożony został pierwszy wspólny projekt do Narodowego Centrum Nauki (Opus 19) pt. Opracowanie teoretycznych podstaw oraz praktycznych metod kształtowania kompetencji przywódczych we współczesnych organizacjach biznesowych i militarnych  poddawanym innowacyjnym procesom wg koncepcji Przemysł 4.0. Projekt dotarł do etapu oceny merytorycznej.

W roku bieżącym, również w ramach konkursu NCN (Opus 21), uczelnie aplikowały z kolejnym projektem pt. Algorytmiczna autoorganizacja procesów biznesowych wspierająca zrównoważony rozwój organizacji. Opublikowane zostały również 2 wspólne artykuły (za 100 pkt.) na łamach czasopisma EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL (IF wg Thomson Reuters 1.57; IF wg International Scientific Indexing 2.402). Zarówno projekty granowe, jak i publikacje, koncentrują się na miękkich aspektach zarządzania, dotyczących kształtowania kompetencji absolwentów uczelni w zakresie umiejętności pracy zespołowej.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast