Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowy kierunek studiów w ofercie ATH
Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowy kierunek studiów w ofercie ATH

Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowy kierunek studiów w ofercie ATH

Wydarzenia

Gospodarka o obiegu zamkniętym to nowy kierunek studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej, będący odpowiedzią na strategię rozwoju Unii Europejskiej. Wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym, inaczej gospodarki cyrkularnej, generuje potrzebę zmiany sposobu myślenia o systemach produkcyjnych i modelu konsumpcji. Dążenie do neutralności klimatycznej wymaga wprowadzenia szeregu zmian w przemyśle, polegających m.in. na wydłużeniu cyklu życia produktów, czyli czasu ich wykorzystania, obserwacji śladu węglowego produktów, minimalizacji ilości odpadów, zarówno produkcyjnych jak i poużytkowych, maksymalizacji recyklingu, racjonalnego zużycia energii i zmiany sposobu myślenia o konsumpcji.  

Dlaczego konieczne jest wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym i dlaczego warto podjąć studia w tym kierunku? 

Rozwój gospodarczy i wzrost produkcji powodują wzrost zapotrzebowania na surowce, których ilość jest ograniczona. Mądre gospodarowanie surowcami staje się zatem koniecznością każdego producenta. Celem przedsiębiorstw w najbliższych latach będzie m.in. wdrożenie produkcji bezodpadowej oraz wykorzystanie do produkcji alternatywnych surowców, w tym surowców wtórnych. W związku z prawną koniecznością zagospodarowania szeregu odpadów, powstaną nowe przedsiębiorstwa specjalizujące się w recyklingu i wtórnym przetwórstwie. Tego rodzaju transformacja przemysłowa wymaga właściwie wykwalifikowanych kadr inżynierskich. 

Jaką wiedzę i jakie umiejętności zdobędziesz? 

  • Zdobędziesz specjalistyczna wiedzę za zakresu gospodarki surowcowej, biosyntezy i biodegradacji materiałów, surowców naturalnych i syntetycznych oraz szeroko pojętego materiałoznawstwa, która da ci umiejętności doboru surowców do produkcji dla różnych sektorów gospodarki. 
  • Zdobędziesz wiedzę z zakresu materiałów opakowaniowych, recyklingu, rekultywacji, postępowania z odpadami niebezpiecznymi, szczególnie ważną z perspektywy ochrony środowiska. 
  • Poznasz aspekty ekonomiczne oraz prawne wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym, które będą przydatne w pracy w administracji publicznej i instytucjach wdrażających gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
  • Nauczysz się obliczać ślad węglowy oraz analizować cykl życia produktów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania i baz danych, zdobędziesz umiejętność obsługi narzędzi, których wykorzystanie staje się w przedsiębiorstwach normą. 

 

Gdzie znajdziesz pracę po studiach na kierunku gospodarka o obiegu zamkniętym? 

  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, 
  • w firmach zajmujących się doradztwem strategicznym, 
  • w organizacjach pozarządowych zorientowanych na działania prośrodowiskowe,
  • w instytucjach zajmujących się edukacją ekologiczną i społeczną,
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i gospodarką odpadami, 
  • w jednostkach samorządu terytorialnego. 

 

____________

Rejestracja elektroniczna na studia (od czerwca 2023 roku) odbywa się drogą elektroniczną irk.ath.bielsko.pl
Szczegółowe informacje o terminach i warunkach rekrutacji znajdują się w serwisie www.rekrutacja.ath.bielsko.pl

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831