Grant na zakup infrastruktury badawczej
Grant na zakup infrastruktury badawczej

Grant na zakup infrastruktury badawczej

Wydarzenia

W sierpniu 2019, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały przyznane środki finansowe w wysokości 494 000 zł na zakup wysokospecjalistycznej aparatury badawczej dla Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH. Środki finansowe zostały przyznane jako dotacja celowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej, w ramach postępowania konkursowego. Autorem pomysłu i redaktorem wniosku, który uzyskał pozytywną opinię w postępowaniu konkursowym jest dr n. med. Mieczysław Dutka, adiunkt Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH.

Aparatura badawcza, na którą uzyskano środki finansowe w ramach wspomnianego grantu to głównie zestaw zaawansowanych technologicznie urządzeń, umożliwiający prowadzenie różnego rodzaju eksperymentów na modelu narządu izolowanego w warunkach łaźni typu Schuler. Jednym z podstawowych obszarów wykorzystania tego sprzętu jest badanie odpowiedzi naczyń krwionośnych, głównie tętnic na różne substancje endo – i egzogenne o potencjalnym działaniu kurczącym lub rozkurczającym naczynia krwionośne. Metoda ta pozwala odtworzyć in vitro warunki w jakich normalnie narząd izolowany (w tym wypadku naczynie krwionośne) funkcjonuje in vivo. W przypadku naczyń krwionośnych bardzo dobrze udokumentowano przydatność tej metody w ocenie skurczu i rozkurczu izometrycznego tętnicy pod wpływem różnych substancji endo – i egzogennych. Zaawansowanie technologiczne tych urządzeń pozwala na niezwykle precyzyjny i powtarzalny pomiar kluczowych z punktu widzenia fizjologii i patofizjologii układu krążenia parametrów. Dodatkowo możliwa jest ocena mechanizmów molekularnych badanych procesów. Sprzęt, który będzie zakupiony z uzyskanych środków pozwoli ponadto na rozszerzenie zakresu, prowadzonych obecnie w Katedrze Biochemii i Biologii Molekularnej Wydziału Nauk o Zdrowiu badań naukowych również o hodowlę komórkową. Stanowi to istotny postęp na drodze rozwoju naukowego Katedry i umożliwi jej pracownikom prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast