II Kongres Aktywnej Młodzieży KAM BB
II Kongres Aktywnej Młodzieży KAM BB

II Kongres Aktywnej Młodzieży KAM BB

Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Kongresie Aktywnej Młodzieży KAMBB włączonego do oficjalnych obchodów 70-lecia połączenia miast Bielska i Białej.

Hasłem przewodnim tegorocznego kongresu jest: ,,BIELSKO-BIAŁA TU MOGĘ ROZWINĄĆ SKRZYDŁA„. Celem wydarzenia jest ukazanie Bielska-Białej jako ośrodka kształcącego i przygotowującego swoich mieszkańców do pełnienia różnorodnych ról w społeczeństwie na przestrzeni kolejnych lat, aż po współczesność oraz zaprezentowanie w jaki sposób bielskie ośrodki edukacji przygotowują kompetentnych pracowników na współczesny rynek pracy.

Ze względu na sytuację pandemiczną impreza jest realizowana w formie zdalnej. Zachęcamy do zapoznania się z jej planem na stronie Eduportal.

Na wydarzenie składają się filmowe prezentacje bielskich szkół i placówek oświatowych oraz seria wykładów zatytułowanych „Bielsko-Biała miastem wspierającym potencjał kompetencyjny swoich mieszkańców” i materiały pomocnicze dla nauczycieli wspierające kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

W filmie zaprezentowanym przez naszą uczelnię przedstawiamy możliwości rozwoju i kształcenia studentów na wielu zróżnicowanych kierunkach studiów, a sami studenci dzielą się swoim doświadczeniem i wrażeniami wiążącymi się ze studiowaniem kierunków humanistycznych, technicznych i medycznych. Opowiadamy również o potencjalnej ścieżce kariery i możliwościach, jakie stoją przed absolwentami ATH w naszym mieście.

 

 

Zachęcamy do oglądania filmów zaprezentowanych w ramach tegorocznego Kongresu Aktywnej Młodzieży KAM BB.

Organizatorami kongresu od 2019 r. są: Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.

 

Marketing ATH

 

 

 

 

 

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast