IKONA 2017 – Kongres Naukowy

IKONA 2017 – Kongres Naukowy

Wydarzenia

W dniach 17-19 listopada odbył się pierwszy Interdyscyplinarny Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego w Warszawie. Kongres IKONA 2017 początkuje cykliczne, ogólnokrajowe spotkania liderów kół naukowych, autorów najciekawszych projektów badawczych, opiekunów naukowych, pracowników akademickich i przedstawicieli uczelni.

Jako reprezentantka Koła Naukowego Content 3.0 http://www.content30.ath.bielsko.pl uczestniczyłam we wszystkich wydarzeniach kongresowych, które miały miejsce: w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, w pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (należących do Uniwersytetu Warszawskiego), pałacu Czapskich (należącym do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) oraz w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, gdzie podczas finałowej Gali wręczone zostały nagrody w Konkursie Struna 2017, ProDok 2017 oraz  ProPan 2017.

Kongres otworzył Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który przedstawił główne założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i chętnie odpowiadał na pytania młodych naukowców. Szczególnie ważne były słowa nawiązujące do roli Kół Naukowych w obecnym systemie naukowym: Koła Naukowe tworzą elity. Elity z kolei to nie grupy osób zwane „najlepszymi”, ale te grupy, które służą innym. Koła Naukowe mają służyć.

W drugim dniu Kongresu uczestnicy mogli wziąć udział w trzech seriach szkoleń (z zakresu pozyskiwania środków na realizację projektów naukowych, zarządzania projektami naukowymi oraz profesjonalnej prezentacji wyników działalności naukowej). Wszystkie wydarzenia (razem z zakwaterowaniem) zorganizowane zostały w samym centrum Warszawy, co jeszcze bardziej przyczyniło się do nawiązania ponaduczelnianych kontaktów na rzecz realizacji wspólnych projektów, wzajemnej integracji i długich rozmów o sytuacji szkolnictwa w Polsce.

Głównym organizatorem wydarzenia był Fundusz Pomocy Studentom.

Zachęcam wszystkich studentów do wstąpienia w szeregi Koła Naukowego Content 3.0 (grupa: https://www.facebook.com/groups/865511416886209) oraz własnego rozwoju naukowego, który również ma wpływ na start kariery zawodowej.

Strona programu, który promuje ruch naukowy studentów oraz doktorantów w Polsce: http://www.struna.edu.pl/aktualnosci

Paulina Żmijowska

Założycielka i Przewodnicząca KNC 3.0

fot: MNiSW

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831