Informacja Biblioteki. Zdalny dostęp do baz.

Informacja Biblioteki. Zdalny dostęp do baz.

Pozostałe komunikaty

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dostęp do baz CEEOL, EBSCO, Science Direct (Elsevier), Springer Link, Wiley Online Library, platformy IBUK Libra, baz bibliograficznych MathSciNet, Polskiej Bibliografii Lekarskiej, Scopus, Web of Science i tezaurusa Tez-MeSH jest możliwy po połączeniu przez VPN.
Kod dostępu do bazy NASBI można uzyskać wysyłając e-mail na adres:
wypozyczalnia@biblioteka.ath.bielsko.pl

Z poważaniem
Liliana Linek
p.o. Dyrektora
Biblioteka Akademii Techniczno-Humanistycznej

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast