Informacja dla studentów w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)
Informacja dla studentów w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)

Informacja dla studentów w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)

Wydarzenia

Uprzejmie informujemy, że obecnie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej trwa wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS). Uruchomienie systemu USOS planowane jest od 1 października 2021 roku.

Studentom na uzyskanie dostępu do odpowiednich danych z systemu uczelnianego USOS pozwoli aplikacja USOSweb. Aplikacja USOSweb dostępna będzie pod adresem usosweb.ath.bielsko.pl.
USOSweb udostępnia studentom m.in. plan zajęć, przegląd ocen i zaliczeń, zapisy na zajęcia i egzaminy, składanie podań, wypełnianie ankiet dotyczących procesu dydaktycznego, informacje o płatnościach i stypendiach, komunikację z uczestnikami tych samych zajęć i prowadzącymi.

Ponadto od nowego roku akademickiego (tj. od 1 października 2021 roku) dla wszystkich studentów będą obowiązywały nowe indywidualne konta studenckie.

W związku z powyższym JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wydał zarządzenie, zgodnie z którym  termin wnoszenia wszelkich opłat za usługi edukacyjne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 został przesunięty do dnia 15 października 2021 roku.

Jednocześnie informujemy, że po uruchomieniu systemu USOS dla studentów zostanie zorganizowane zdalne szkolenie z zakresu aplikacji USOSweb.  Oprócz tego na stronie internetowej Akademii zostanie udostępniony: Przewodnik dla studentów.

W związku z trwającymi obecnie pracami związanymi z wdrażaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) mogą wystąpić zmiany w godzinach urzędowania dziekanatów.

Do nowego systemu USOS migrowane są dane studentów kontynuujących naukę w semestrze zimowym 2021/2022, natomiast studenci posiadający przedłużenia złożenia pracy itp. nadal będą obsługiwani w starym Wirtualnym Dziekanacie (eHMS).

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast