Informacja Działu Kadr.
Kontynuacja pracy zdalnej / powrót do pracy stacjonarnej

Informacja Działu Kadr.
Kontynuacja pracy zdalnej / powrót do pracy stacjonarnej

Informacje dotyczące COVID-19

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, spowodowanym wirusem COVID-19, JM Rektor dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH, poleca kontynuację wykonywania pracy zdalnej do dnia 13.06.2021 r. wszystkim pracownikom, którym zgoda na pracę zdalną została już wcześniej udzielona.

Jednocześnie przypominamy, że:

1. Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni (działy, biura, dziekanaty, sekretariaty itp.) obsługiwane przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zobowiązane są do pełnienia dyżuru w siedzibie pracodawcy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 lub. 7.30-15.30.
2. Zobowiązuje się kierowników do stałego monitorowania wykonywanych zadań oraz nadzorowania czy pełnione dyżury odbywają się w godzinach pracy podległych im jednostek.
3. Przypomina się, że pracownicy niepełniący w danym dniu dyżuru są zobowiązani do wykonywania pracy zdalnej w godz. 7.00-15.00 lub. 7.30-15.30. (dostępność telefoniczna i mailowa).
4. Pracownicy, których charakter pracy nie umożliwia wykonywanie jej w sposób zdalny, świadczą pracę w siedzibie pracodawcy z zachowaniem reżimu sanitarnego i społecznego.

Informuję również, że od dnia 14.06.2021 r. planowany jest powrót do pracy stacjonarnej wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

Dział Kadr

 

 

 

 

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast