Innowacje szansą na rozwój

Innowacje szansą na rozwój

Wydarzenia

Nie jest ważne gdzie znajduje się ośrodek akademicki; ważne jest to, czy pracują i studiują w nim umysły otwarte na innowacje. Tak można sparafrazować słowa wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Piotra Dardzińskiego wypowiedziane podczas konferencji „Nauka Innowacje Biznes”, która odbyła się w Akademii Teczniczno-Humanistycznej 4 grudnia br.

Organizując konferencję Uczelnia stworzyła możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy na temat szeroko pojętej współpracy między nauką a gospodarką. Przedstawiciele środowisk: naukowego, biznesowego i samorządowego mogli nie tylko wysłuchać cennych wystąpień ekspertów, w tym wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Piotra Dardzińskiego, wiceminister rozwoju Jadwigi Emilewicz, Toma Zii konsula ds. polityczno-ekonomicznych w Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie, Stanleya Kepki konsultanta naukowego w dziedzinie rozwoju produktów farmaceutycznych oraz Janusza Michałka prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale także wziąć udział w licznych dyskusjach.

→ Zobacz relację z konferencji

Stworzenie korzystnych warunków współpracy na styku nauka – biznes to jeden z priorytetów w podejmowanych obecnie działaniach na rzecz rozwoju gospodarki. W tę strategię wpisuje się między innymi już druga edycja konferencji „Nauka Innowacje Biznes”. Dzięki niej, jak podkreśla rektor prof. Jarosław Janicki, Akademia rozwija współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu.

To niebywała okazja, by pokazać jak dynamicznie rozwija się region Bielska-Białej i Podbeskidzia. To też pokazanie, jak inwestować w przyszłe innowacyjne technologie. Moim cichym marzeniem jest, by prócz znanych powszechnie dolin, jak Dolina Krzemowa, w Bielsku-Białej powstało wzgórze – Beskidzkie Wzgórze Innowacyjnych Technologii – mówił rektor.

Kwestie dotyczące ułatwień prawnych, korzystnych zarówno dla uczelni jak i przedsiębiorstw omówił wiceminister Dardziński. Wskazał też na bardzo istotne elementy procesu innowacyjnego, mianowicie: doktoraty wdrożeniowe oraz umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego, co ułatwić ma powołana przez ministra Gowina Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Wiceminister rozwoju przybliżyła strategię wspierania startupów w ramach programu Start In Poland, na który przeznaczono prawie 3 miliardy złotych, w większości z funduszy europejskich. Program ma wspierać startupy na każdym etapie realizacji – od pomysłu przez rozwój do internacjonalizacji. To największy tego rodzaju program w Europie Środkowo-Wschodniej, adresowany również do podmiotów zagranicznych.

Podczas konferencji odbyła się  prezentacja studenckiego projektu „Starter”, skierowanego do studentów kierunku Informatyka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, którego celem jest przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy na linii studenci – przedsiębiorcy.

Dużo popularnością cieszył się studencki Escape Room – zaprojektowany i wykonany przez studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Uczestnicy obrad mogli również wysłuchać wykładu na temat teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ), który poprowadził dr Sergey Yatsunenko oraz wziąć udział w warsztatach z projektowania gier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831