Innowacyjny projekt w obszarze edukacji i zatrudnienia

Innowacyjny projekt w obszarze edukacji i zatrudnienia

Wydarzenia

29 sierpnia br. w Sali Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej podpisano umowy trójstronne w ramach projektu Starter. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm: prezes firmy Evatronix S.A. Wojciech Sakowski oraz opiekun studentów Wojciech Legierski, dyrektor ds. produkcji oprogramowania w Centrum Badawczo-Rozwojowym i Członek Zarządu firmy Rekord SI sp. z o.o. Piotr Szymura wraz z programistą Arkadiuszem Benedyktem i prezes Zarządu Com4IT Wojciech Gasidło. Uczelnię reprezentowała prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik prorektor ds. nauki i finansów.

Umowy z poszczególnymi firmami podpisali studenci: Anna Gałuszka, Łukasz Hamera, Patryk Lach, Łukasz Juroszek, Dawid Holisz, Sebastian Węgliński, Filip Bachul, Dominik Narożyński, Patrycjusz Nikrewicz .

– Na barkach studentów spoczywa duża odpowiedzialność, żeby ten projekt odniósł sukces. Warto zaznaczyć, że ramach konkursu zgłoszono 120 innowacji, a projekt Starter uplasował się na szóstej pozycji – mówiła prof. Iwona Adamiec-Wójcik. Otwierając spotkanie, prorektor podziękowała firmom za odpowiedź na zaproszenie, które skierowali do nich twórcy projektu:  Agnieszka Zielińska i dr Tomasz Gancarczyk.

Projekt grantowy został wyłoniony do realizacji w drodze konkursu na tzw. Innowacje społeczne, czyli projekty, które dotyczą osób młodych wkraczających na rynek pracy.

– Nasza innowacja społeczna zakłada przetestowanie nowego modelu współpracy na linii studenci – przedsiębiorstwa. Projekty IT będą podstawą do tego, aby studenci mogli zdobywać nie tylko umiejętności techniczne, ale przede wszystkim, aby mogli udoskonalać kompetencje społeczne i zwiększać swoją efektywność personalną – podkreślała Agnieszka Zielińska.

Projekt zakłada możliwość realizacji projektów IT w zespołach, w ścisłej współpracy z opiekunami ze strony przedsiębiorstwa, warsztaty aktywizujące, doradztwo w zakresie IT oraz kompetencji społecznych. Został zaplanowany na 6 miesięcy. W sierpniu prowadzono prace przygotowawcze – tworzono wzory dokumentów,  odbyła się rekrutacja studentów, a także zostały nawiązane kontakty z przedsiębiorstwami.

Na 4 kolejne miesiące mentorzy zaplanowali merytoryczną realizację, a w styczniu prowadzone będą działania finalizujące testowanie Innowacji Społecznej.

 

Innowacja społeczna pn. Realizacja przez Studentów kierunku Informatyka projektów IT zlecanych przez przedsiębiorstwa w formie outsourcingu jako wdrożenie rozwiązań umożliwiających współpracę sektora edukacji i nauki z przedsiębiorstwami testowana jest w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja”.

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831