Job interview for IT

Job interview for IT

Wydarzenia

Studenci informatyki uczestniczący w projekcie grantowym STARTER, wzięli udział w kolejnym warsztacie podwyższającym umiejętności społeczne. Tym razem temat dotyczył rozmowy rekrutacyjnej i assessement center. Warsztaty pomogły odnaleźć studentom ich mocne strony oraz lepiej przygotować się do przejścia ze ścieżki edukacyjnej na ścieżkę zawodową.

Dziękujemy przedsiębiorstwu Infonet Project S.A, które udostępniło nam przestrzeń do pracy oraz Panu Cezaremu Handziukowi (http://www.get.com.pl/), który jako konsultant i trener specjalizujący się w budowaniu efektywnych zespołów pracowniczych zrealizował aktywizujący i wartościowy warsztat.

O pozostałych działaniach realizowanych w ramach projektu można przeczytać na profilu STARTER.

dr Tomasz Gancarczyk

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831