Jubileuszowa Konferencja

Jubileuszowa Konferencja

Wydarzenia

Katedra Zarządzania, Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, zorganizowała w dniach 9-11 maja 2018 r. X Jubileuszową Konferencję Naukową pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku, połączoną z obchodami Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-badawczej prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika. Patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dr hab. Jarosław Janicki.

Już po raz dziesiąty, teoretycy i praktycy zajmujący się szeroko pojętą tematyką zarządzania, spotkali się, aby dyskutować i wymieniać doświadczenia w zakresie współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dr hab. Jarosław Janicki, Honorowy Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej, prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik, Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej oraz Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński.

Obszary tematyczne konferencji, która zgromadziła szerokie grono pracowników nauki reprezentujących różne ośrodki naukowo-dydaktyczne z kraju i zagranicy, koncentrowały się wokół: zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach zmian, zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym, zarządzania ryzykiem, zarządzania logistycznego, zarządzania jakością, nowoczesnych metod zarządzania oraz przedsiębiorczości i innowacyjności. W trakcie dwóch dni zorganizowano trzy sesje plenarne oraz sesję plakatową.

W trakcie jednej z sesji plenarnych obchodzony był Jubileusz 45-lecia pracy naukowo-badawczej prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika. Sesję poprowadził i przedstawił życiorys Jubilata prof. nadzw. dr hab. inż. Henryk Dźwigoł z Politechniki Śląskiej.

Wykład jubileuszowy pt. „Profesor i studenci w świecie wartości” wygłosiła Pani prof. dr hab. Krystyna Lisiecka. Zgromadzeni goście życzyli Dostojnemu Jubilatowi zdrowia i dalszej pomyślności na kolejne lata życia.

 

Życiorys prof. R. Barcik

 

dr Marcin Jakubiec

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831