Przetargi: dostawy

KN-ZZ-142/I/RM/2020
Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych w ramach realizacji projektu „Koncentraty grafenu do zastosowań w technologii druku 3D” zwanych w dalszej części przedmiotem zamówienia, ramach projektu UE pn.: „Koncentraty grafenu do zastosowań w technologii druku 3D” nr umowy POIR.04.01.04-00-0018/19-00 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pliki do pobrania:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 doc ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofert 203 KB
2 doc informacja_z_otwarcia_ofert 207 KB
3 doc pytania_odpowiedzi_1_siwz 199 KB
4 doc pytania_odpowiedzi_2_siwz 203 KB
5 doc pytania_odpowiedzi_3_siwz 202 KB
6 doc pytania_odpowiedzi_4_siwz 201 KB
7 doc ogloszenie_o_zamowieniu 207 KB
8 doc siwz 243 KB
9 doc zalaczniki_nr_1_do_3 209 KB
10 doc zalacznik_nr_4_wzor_umowy 210 KB
11 doc zalacznik_nr_5 205 KB
12 doc zalacznik_nr_6 202 KB
13 doc zalacznik_nr_7 204 KB
14 doc zalacznik_nr_8 200 KB
15 doc zalacznik_nr_9 202 KB
16 doc zalacznik_nr_10 201 KB

Kontakt

Akademia Techniczno-Humanistyczna
Zespół ds. zamówień publicznych

43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
tel. +48 (33) 8279293, 8279295
e-mail: dizp@ath.bielsko.pl

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast