Kobiecość i męskość w mediach

Kobiecość i męskość w mediach

Wydarzenia

Instytut Neofilologii Wydziału Humanistyczno-Społecznego, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni zapraszają na IX edycję interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. KOBIECOŚĆ I MĘSKOŚĆ W MEDIACH, która odbędzie się 5 listopada 2018 roku w Bielsku-Białej. Konferencja odbywa się pod patronatem czasopisma naukowego ATH „Media i Społeczeństwo”

Tegoroczna konferencja poświęcona jest roli mediów w procesie społecznego definiowania i uzgadniania znaczeń takich konstruktów kulturowych, jak kobiecość i męskość.

Mass media jako agendy socjalizacyjne i kontrolne wpływają na znormalizowane odgrywanie kobiecości i męskości. Dają nie tylko poczucie tego, co to oznacza być „kobiecą” lub „męskim”, ale również tego, jak powinniśmy się w związku z tym zachowywać, jak wyglądać, czego pragnąć.

Wizerunki medialne kobiet i mężczyzn odzwierciedlają niejednokrotnie pełen zestaw stereotypowych ról płciowych, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę takie zmienne, jak praca, sfera domowa, czy zainteresowania. Co więcej, role te są w znacznej mierze kształtowane, podtrzymywane i utwierdzane przez media i chociaż podlegają pewnym zmianom, to i tak zakorzenione są nadal w tradycyjnym rozumieniu tego, co kobiece i męskie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w dyskusję nad tytułowymi kwestiami, poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania i zadawania kolejnych.

Aktualne informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.konferencjamedia.ath.bielsko.pl 

 

KARTA_ZGLOSZENIA – konferencja medialna 2018

Zasady przygotowania tekstów-2018

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831