Komunikat dla studentów Erasmus+ przebywających poza granicami kraju – skrócenie mobilności

Komunikat dla studentów Erasmus+ przebywających poza granicami kraju – skrócenie mobilności

Informacje dla studentówPozostałe komunikaty

W związku z obecną sytuacją spowodowaną wirusem COVID-19 studenci przebywający poza granicami naszego kraju w ramach programu Erasmus+, zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji  mogą w każdym momencie zakończyć mobilność i powrócić do kraju. Wcześniejszy powrót zostanie potraktowany jako przypadek wystąpienia „siły wyższej”.

Student, który zdecydował się na przerwanie lub anulowanie wyjazdu w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 powinien skontaktować się ze swoją uczelnią macierzystą (wysyłającą) i zgłosić przerwanie/ rezygnację z mobilności w sposób wymagany przez uczelnię (pismo/wiadomość mailowa). Powinien w tym zawiadomieniu podać przyczyny oraz przedstawić wstępną kalkulację poniesionych  kosztów, których nie da się odzyskać (oraz załączyć kopie dokumentów poświadczających poniesienie tych wydatków).

Rząd RP chcąc umożliwić powrót do kraju swoim obywatelom znajdującym się za granicą uruchomił specjalne opcje, z którymi można się zapoznać na stronie https://www.lot.com/pl/pl/ (akcja #LOTdoDomu). MSZ  uruchomiło specjalną infolinię, gdzie można uzyskać informacje nt. możliwości powrotu do kraju +48 22 523 8880.

Jeżeli zdecyduje się Państwo na zakończenie mobilności prosimy o poinformowanie Centrum Wymiany Międzynarodowej drogą mailową (international@ath.bielsko.pl). Prosimy o zgłoszenie chęci wcześniejszego powrotu do kraju na uczelni partnerskiej, na której Państwo aktualnie przebywają. Uczelnia partnerska zobowiązana jest wystawić Państwu potwierdzenie pobytu oraz wydać pozostałe wymagane dokumenty.

Po powrocie do kraju należy stosować się do wytycznych związanych z obowiązkiem kwarantanny. W późniejszym czasie należy wysłać dokumenty w formie papierowej pocztą tradycyjną.

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast