Komunikat dotyczący reorganizacji struktury organizacyjnej
Komunikat dotyczący reorganizacji struktury organizacyjnej

Komunikat dotyczący reorganizacji struktury organizacyjnej

Aktualności

Drodzy studenci,

w związku z przeprowadzoną w ostatnim czasie reorganizacją struktury organizacyjnej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, uległo likwidacji Biuro Wsparcia Studentów i Obsługi Studentów Zagranicznych. Zadania podejmowane dotychczas przez Biuro będą od teraz realizowały dziekanaty poszczególnych wydziałów, Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami oraz Dział Współpracy Międzynarodowej.

Ponadto, mając na względzie właściwe funkcjonowanie systemu wsparcia oraz chcąc zapewnić wysoką jakość obsługi studentów, w dniu 11 stycznia 2021 roku zarządzeniem nr 1488/2020/2021 został wprowadzony „Regulaminu wsparcia udzielanego przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej studentom i doktorantom z niepełnosprawnością”.

Regulamin ustala zasady wsparcia w zakresie wyrównania szans edukacyjnych studentów i doktorantów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz, co ważne, z niepełnosprawnościami bez stosownego orzeczenia. Działania te obejmują również likwidację istniejących na terenie Uczelni barier organizacyjnych i architektonicznych oraz udzielanie wsparcia pracownikom Uczelni, którzy mają kontakt ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnością.

Wszystkie podejmowane przez Akademię działania mają na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu wsparcia oraz realizację, z należytą starannością, powierzonych przepisami prawa zadań.

 

dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

 

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast