Komunikat Dziekana WBMiI w sprawie organizacji pracy wydziału podczas stanu zagrożenia

Komunikat Dziekana WBMiI w sprawie organizacji pracy wydziału podczas stanu zagrożenia

Komunikaty Dziekanów

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski oraz komunikatami Władz Rektorskich Akademii Techniczno-Humanistycznej proszę o przyjęcie od poniedziałku 16 marca do odwołania następujących zasad działania wszystkich Jednostek WBMI w tym Dziekanatu WBMI.

W szczególności proszę Kierowników Jednostek oraz Pracowników o organizację pracy tak aby do minimum ograniczyć wzajemne bezpośrednie kontakty pomiędzy osobami.

Organizacja pracy
– Proszę ograniczyć/zawiesić organizację zebrań z bezpośrednim udziałem pracowników.
– Proszę ograniczyć działania jednostek WBMI takie jak współpraca zewnętrzna, realizacja usług, zakupy, remonty pomieszczeń, budowa stanowisk badawczych.
– Proszę wstrzymać wyjazdy służbowe pracowników jednostek.
– Proszę o taką organizację pracy, która ograniczy bezpośredni kontakt kilku osób.
– W szczególności proszę nie generować szeregu dokumentów w sprawach teraz nieistotnych jak dotyczących przeniesienia zajęć ( np. w maju…), zmiany planu urlopu (np. w lipcu…) korekty przydziałów zajęć, wnioski o zakupy, wypłaty z prac zleconych.
– Działania Dziekanatu WBMI zostaną ograniczone do niezbędnego minimum.
– Wstrzymuję wszelkie działania promujące WBMI wymagające udziału pracowników oraz studentów Wydziału poza Uczelnią.
– Informuję, że od października 2019 (na mocy podjętych ustaleń z Rektorem ATH – dotyczy tylko WBMI) Prodziekani WBMI są formalnie zastępcami Dziekana WBMI i mają bardzo duże uprawnienia. W sytuacji nadzwyczajnej zapewni to sprawność prac administracyjnych Wydziału.

Dydaktyka
– Zasady działań dydaktycznych określa komunikat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Profesora Tomasza Knefla.
– W tym zakresie wprowadzam dodatkowe regulacje podjęte przez władze dziekańskie WBMI.
– Na Wydziale nie będą przeprowadzane egzaminy dyplomowe w okresie od 12 marca 2020 roku do odwołania.
– Proszę nie wymagać od studentów obecności na konsultacjach prac dyplomowych oraz projektów. W razie konieczności proszę o korzystanie np. z wideokonferencji.
– Proszę zaprzestać realizacji prac dyplomowych badawczych w laboratoriach Uczelni oraz poza Uczelnią.
– Wszystkie działania dotyczące uzupełnienia zaliczeń, egzaminów po sesji zimowej zostają zawieszone.

Nauka, badania
– Proszę o ograniczenie działań badawczych w laboratoriach Uczelni oraz poza Uczelnią.
– Proszę nie wymagać od współpracowników, a zwłaszcza studentów obecności i pomocy w realizacji badań.
– Powyższe zalecenia przekazuje Państwu w trosce o zdrowie Nasze, studentów i Waszych Bliskich.

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast