Komunikat Dziekana WNoZ w sprawie organizacji pracy wydziału podczas stanu zagrożenia

Komunikat Dziekana WNoZ w sprawie organizacji pracy wydziału podczas stanu zagrożenia

Komunikaty Dziekanów

Drodzy pracownicy, drodzy studenci,
W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju związaną z szerzeniem się koronowirusa, czynnika etiologicznego ciężkiego, ostrego zespołu oddechowego, uprzejmie proszę o przyjęcie do wiadomości i stosowanie się do następujących zasad, wytycznych i rekomendacji:

Obszar dydaktyki
1. Zajęcia realizowane w formie klasycznej są zawieszone do odwołania.
2. Zgodnie z rekomendacją prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Prof. ATH dra hab. inż. Tomasza Knefla, zajęcia dydaktyczne mają być realizowane w formie elektronicznej – zgodnie z harmonogramem. Nie dotyczy to ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, które zostaną zrealizowane w późniejszym terminie.
3. Sprawy studentów zagranicznych konsultowane są z koordynatorem programu Erasmus lub dziekanem.
4. Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pismo numer DSW.WNP.5002.6.2020 z dnia 12.03.2020r.) studenci ostatnich lat studiów mogą wspierać działania służb sanitarno-epidemiologicznych w ramach wolontariatu. Zgłoszenia zainteresowanych drogą poczty elektronicznej na adres wnoz@ath.bielsko.pl

Obszar naukowo-badawczy
1. Prace badawcze w laboratoriach zostają zawieszone. Nie zwalnia to z obowiązku realizacji zadań badawczych np. przygotowanie publikacji, monografii, rozdziału itp.
2. W wyjątkowych sytuacjach, po konsultacji z dziekanem, badania mogą być prowadzone

Obszar organizacyjny
1. Okres czasowego ograniczenia pracy uczelni nie jest okresem wolnym od pracy.
2. Administracja wydziału oraz administracja dyscypliny Nauki o Zdrowiu pracuje w trybie zdalnym. Wszelkie sprawy załatwiane są drogą poczty elektronicznej.
3. W dziekanacie WNoZ będą pełnione dyżury. Tryb dyżurowy będą świadczyli zamiennie: dziekan, prodziekani, pracownik administracyjny oraz przedstawiciel dyscypliny naukowej.
W sytuacjach wyjątkowych możliwe będzie osobiste załatwienie sprawy w dziekanacie WNoZ, jednak po uprzedniej konsultacji z dyżurującym dziekanem lub prodziekanami. Kontakt
z dziekanatem pod numerem 33/ 82 79 403 lub 33/ 82 79 198 w godzinach 09:00 – 12:00 lub drogą poczty elektronicznej wnoz@ath.bielsko.pl

Jest to szczególny czas, który wymaga od nas, przedstawicieli zawodów medycznych, odpowiedniej postawy. Nasze działania, zachowania i wypowiedzi kształtują opinię publiczną i są podstawą podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. Proszę, aby nasz przekaz był profesjonalny, zgodny z wiedzą medyczną, daleki od emocji oraz wyraźnie odcinał się od dezinformacji szerzonej przez nieprofesjonalne źródła.

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast