Komunikat JM Rektora. Funkcjonowanie Akademii po 25 maja br.
Komunikat JM Rektora. Funkcjonowanie Akademii po 25 maja br.

Komunikat JM Rektora. Funkcjonowanie Akademii po 25 maja br.

AktualnościKomunikaty JM Rektora
Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy i Studenci,
 
w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajęcia dydaktyczne w Akademii Techniczno-Humanistycznej do końca bieżącego roku akademickiego 2019/2020 odbywać się będą w trybie zdalnym.

Od dnia 1 czerwca br. możliwa będzie realizacja w salach i laboratoriach Akademii tych zajęć, których realizacja wymaga fizycznej obecności w miejscu realizacji i nie mogły odbyć się w trybie zdalnym (dotyczy to np. zajęć terenowych, praktycznych, laboratoryjnych).

Wprowadzony zostanie zmieniony harmonogram roku akademickiego i odrębny harmonogram realizacji ww. zajęć dla poszczególnych kierunków. Wszystkich informacji odnośnie szczegółowych terminów i zasad realizacji zajęć na terenie kampusu będą udzielać poszczególne wydziały.

Od 25 maja br. częściowo przywróciliśmy pracę jednostek administracyjnych Akademii, nadal jednak zalecamy zdalny kontakt z biurami, działami i dziekanatami. Stopniowo wznawiana będzie także działalność wypożyczalni i domu studenckiego.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo przygotowujemy kampus Akademii do stopniowego funkcjonowania.Będziemy informować Państwa na bieżąco o wszystkich wprowadzanych zmianach w organizacji pracy i kształcenia.

 
Z wyrazami szacunku
 
Prof. dr hab. Jarosław Janicki
Rektor
Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast