Konferencja KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA
Konferencja KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA

Konferencja KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA

Konferencje

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA: Wokół kompetencji kluczowych w edukacji. Konferencja – pod patronatem JM Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dr hab. Jacka Nowakowskiego, prof. ATH – odbędzie się w formie zdalnej w dniu 17 maja 2021 roku.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Pedagogiki Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Tegoroczne spotkanie naukowe będzie  stanowiło  kontynuuję poszukiwania kierunków pożądanych zmian w edukacji. Złożony charakter współczesnej rzeczywistości, wymagania nieustannie rozwijającego się społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa uczącego się przez całe życie w sieci społecznej i informatycznej powodują, że zaistniała potrzeba posiadania przez człowieka nowego zasobu kompetencji, określanych jako kompetencje kluczowe. Nacisk na ich realizację pojawił się już w 2006 r., kiedy Rada Europejska wydała zalecenia i uzasadniła potrzebę ich kształtowania i rozwijania w procesie uczenia się przez całe życie. Zakłada się, że kompetencje kluczowe, na które składają się wiedza, umiejętności i postawy, sprzyjają samorealizacji jednostki, uruchamiają jej aktywną postawę obywatelską, pomagają w procesie integracji społecznej, a w przyszłości ułatwiają odnalezienie się na rynku pracy.

Swój udział w konferencji zgłosiło ponad 60 uczestników zajmujących się teorią oraz praktyką kształcenia i wychowania, zainteresowanych problematyką kształtowania kompetencji kluczowych dzieci, młodzieży i dorosłych we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Celem tegorocznej konferencji jest dokonanie oglądu różnych aspektów i wymiarów kompetencji kluczowych oraz edukacyjnych problemów i kontekstów procesu ich nabywania.

Obrady i dyskusje toczyć się wokół następujących zagadnień: 
1. Zmiana szkoły w społeczeństwie wiedzy – realność czy utopia?
2. Projektowanie warunków do rozwijania uczniowskich kompetencji kluczowych w szkole i w przestrzeni pozaszkolnej.
3. Potrzeba nowych kompetencji w kontekście czasu pandemii.
4. Problemy kształtowania kompetencji kluczowych w szkolnictwie ogólnodostępnym i artystycznym.
5. Świadomość i ekspresja kulturowa – znaczenie twórczego wyrażania idei, doświadczeń i emocji za pośrednictwem różnych środków wyrazu (muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych).
6. Współpraca instytucji oświatowych, uczelni wyższych, stowarzyszeń, organizacji itd. na rzecz wspierania uczniów w nabywaniu kompetencji kluczowych.
7. Nauczyciele i kandydaci na nauczycieli wobec zadania rozwijania kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży.
8. Przykłady tzw. dobrych praktyk i doświadczeń w ramach kształtowania kompetencji kluczowych uczniów jako inspiracja do działań innych podmiotów edukacji.

Mamy nadzieję, że tegoroczne spotkanie naukowe będzie stanowiło próbę krytycznej refleksji nad działaniami podejmowanymi przez instytucje oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne i artystyczne oraz przyczyni się do wykorzystywania jej rezultatów w doskonaleniu działań ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Towarzyszącym konferencji wydarzeniem specjalnym będzie wystawa fotografii dr hab. Sławomira Sztobryna, którą zaprezentuje prof. dr hab. Ernest Zawada.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem konferencji.

 

Marketing ATH

 

 

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast