Konferencja nt. RODO

Konferencja nt. RODO

Wydarzenia

30 października 2018 r. w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się Konferencja „Ochrona Danych Osobowych w świetle przepisów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych – wdrożenie nowych rozwiązań i aktualnych przepisów”. Organizatorami konferencji byli: Akademia Techniczno-Humanistyczna oraz Arkadia – szkolenia, doradztwo – Anna Nastuła.  Konferencję otworzył rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki, który przywitał prelegentów i gości wydarzenia oraz wprowadził w problematykę konferencji. Moderatorami konferencji byli pracownicy ATH: dr Katarzyna Piskrzyńska i Mirosław Wilczek oraz Anna Nastuła, którzy nakreślili kluczowe wątki podejmowane przez prelegentów.

Zagadnienia przedstawione podczas obrad uświadomiły licznie zebranym uczestnikom, iż ochrona danych osobowych jest nie tylko wymogiem formalno-prawnym ale potrzebą każdego z nas, zarówno ze względów osobistych jak i zawodowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) nakłada na administratorów i podmioty przetwarzające dane osobowe nowe obowiązki. Za ich nieprzestrzeganie grożą bardzo wysokie kary finansowe – górna granica to 20 mln euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu.

Podczas konferencji szereg przykładów w zakresie naruszeń i ochrony danych osobowych przedstawili wybitni specjaliści w tej dziedzinie posiadający wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną: były zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Andrzej Lewiński, Urszula Danilczuk-Karnas, Marek Ujejski.

Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Ponieważ świadomość społeczna na temat ochrony danych osobowych wzrasta, uczestnicy konferencji doszli do przekonania, że tego typu wiedza nie może służyć tylko elitarnej grupie ale powinna być rozpropagowana w jak najszerszym gronie obywateli. Na podkreślenie zasługuje, iż przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują nie tylko w Polsce ale również m.in. w Japonii czy Kanadzie.

Konferencję podsumowano wnioskami dotyczącymi kompleksowego podejścia do wdrażania uregulowań RODO, w aspektach prawnych, organizacyjnych oraz IT.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831