Konferencja o Bielsku-Białej
Konferencja o Bielsku-Białej

Konferencja o Bielsku-Białej

KonferencjeLiteraturoznawstwoWydarzenia

W dniach 13-14 października br. odbyła się druga konferencja interdyscyplinarna „Bielsko-Biała: Historia – Kultura – Sztuka”, zorganizowana przez Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH oraz Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne, we współpracy z Urzędem Miasta w Bielsku-Białej.

Konferencję poprowadzili: prof. Marek Bernacki z Wydziału Humanistyczno-Społecznego oraz dr Maciej Bujakowski z Bialsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego. Referat inaugurujący wydarzenie wygłosiła prof. Ewa Chojecka na temat: Słowa i Obrazy – depozytariusze kulturowej pamięci miasta. (Rozważania  nad  nowym  albumem „Ewangelicki krajobraz Bielska-Białej”).

Uczestnikami obrad byli historycy, historycy sztuki, literaturoznawcy, poloniści, muzealnicy, a także regionaliści i miłośnicy ziemi bielsko-bialskiej. Z referatami wystąpiło 26 prelegentów, reprezentujących pięć ośrodków akademickich oraz liczne instytucje miejskie. Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano fakt wpisania się tego wydarzenia w obchody 70-lecia połączenia Bielska i Białej Krakowskiej w jeden organizm, a także w dwudziesty jubileusz powstania Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Dwudniowe obrady prowadzone były w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego (pierwszy dzień) oraz w salach audytoryjnych Akademii Techniczno-Humanistycznej (dzień drugi). Podczas debaty poruszano wieloaspektowość problemów dotyczących miasta i regionu, wielokrotnie podkreślając fakt jego bogactwa poprzez różnorodność. Uczestnicy konferencji wyrazili nadzieję na szybkie powtórzenie tego typu wydarzenia, które pozwoliłoby na kontynuowanie interdyscyplinarnej dyskusji na tematy poświęcone naszemu miastu.

Konferencji towarzyszyło wydanie dwutomowej książki pt. Czytanie Miasta 2, pod red. Marka Bernackiego, Angeliki Matuszek i Roberta Pysza, w większości zawierającej referaty prelegentów.

 

Media o konferencji:
https://gwiazdkacieszynska.pl/gwiazdka/z-regionu/4734-ii-konferencja-naukowa-bielsko-biala-historia-nauka-sztuka

[mb]

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast