I Konferencja Ratownictwa Medycznego

I Konferencja Ratownictwa Medycznego

Wydarzenia

W dniach 10-11.06.2017 r. w Szczyrku odbyła się „I Konferencja Ratownictwa Medycznego”. Przedsięwzięcie realizowane było przez cztery uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach medycznych.  Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej, jako główny organizator, do współrealizacji  konferencji zaprosił Wydziały Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W konferencji wzięło udział przeszło pięciuset uczestników i tym samym I Konferencja Ratownictwa Medycznego stała się największym w Polsce wydarzeniem naukowym skupiającym środowiska medyczne związane z szeroko pojętym ratownictwem medycznym.

Konferencję podzielono na 10 sesji tematycznych, podczas których poruszane były aspekty postępowania ratunkowego w fazie przedszpitalnej i wewnątrzszpitalnej. Panele naukowe prowadzone były pod przewodnictwem światowej sławy specjalistów. Ważną częścią obrad była międzynarodowa sesja dotycząca funkcjonowania systemów ratownictwa w krajach europejskich. Swoje wykłady wygłosili między innymi przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Oslo i Lwowie. Uczestnicy mieli możliwość podnoszenia swojej wiedzy również w aspekcie praktycznym podczas warsztatów tematycznych z zakresu kompresji klatki piersiowej, ultrasonografii ratunkowej czy prowadzenia akcji poszukiwawczych z wykorzystaniem najnowszego sprzętu.

Dwudniowa konferencja bezpośrednio przyczyniła się  do rozwoju Ratownictwa Medycznego jako samodzielnej dyscypliny naukowej.

dr Tomasz Ilczak

WNoZ

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831