Konkurs na najlepszą pracę doktorską

Konkurs na najlepszą pracę doktorską

Wydarzenia

Konsorcjum Progres 3, którego członkiem jest ATH, ogłosiło kolejną edycję konkursu The Competition for the best doctoral dissertation defended in 2017.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie obronione w Akademii Techniczno-Humanistycznej w terminie 1.01.2017-31.12.2017 r. (w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach można zgłaszać prace obronione w grudniu 2016 r.) w następujących kategoriach:

  • surowce, energetyka i ochrona środowiska,
  • ekonomia i finanse,
  • zdrowie i zastosowania w służbie zdrowia,
  • konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe,
  • technologie informatyczne oraz elektrotechnika.

Konkurs składa się z dwóch etapów: 1. wewnętrznego – rozstrzygnięcie: 22.02.2018 r. oraz 2. zewnętrznego – rozstrzygnięcie: 9.03.2018 r. Szczegóły konkursu – pobierz.

Więcej informacji

Konsorcjum Progres 3 zrzesza przedstawicieli piętnastu uczelni z Polski, Czech i Słowacji. Główną misją konsorcjum jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego, regionu Żyliny oraz województw śląskiego i opolskiego.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831