Konsultacje nad nową ustawą

Konsultacje nad nową ustawą

Wydarzenia

6 lipca br. rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki wraz z senatorem RP Tadeuszem Kopciem spotkali się z przedstawicielami mediów, aby przybliżyć  najważniejsze kwestie związane z przyjętą przez Sejm nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Spotkanie odbyło się w ramach szerokich konsultacji w środowisku akademickim, zanim ustawa stanie się przedmiotem obrad w Senacie.

Akademia Techniczno-Humanistyczna była pierwszą uczelnią w regionie, w której senator Tadeusz Kopeć spotkał się z przedstawicielami władz.

– Nowe wyzwania są niezbędne do tego, aby szkolnictwo w Polsce realizowało główne założenia przewidziane w ustawie, a więc prowadziło badania naukowe na wysokim poziomie, a także kształciło dobre kadry naukowe. Ustawa przewiduje zmianę odejścia od tak zwanego masowego kształcenia. Wyjątkową wartość stanowi troska o podniesienie jakości badań naukowych. Warto dodać, że znajduje się tutaj również miejsce dla uczelni nazywanych regionalnymi. Ministerstwo wytyczyło osobną ścieżkę podnoszenia poziomu badań naukowych, są to tak zwane Regionalne Inicjatywy Doskonałości, które umożliwiają w grupach i zespołach badawczych prowadzić badania na światowym poziomie. Nasza uczelnia złożyła już dwa takie wnioski: w zakresie badań polimerowych i technologii grafenowej oraz literaturoznawstwa. Mam nadzieję, że zostaną pozytywnie rozpatrzone. Chciałbym podkreślić, że Akademia Techniczno-Humanistyczna ceni sobie nową ustawę o szkolnictwie wyższym i z nadzieją oczekujemy na nowy algorytm finansowy – mówił rektor.

Chciałbym zaznaczyć, że nowy  algorytm jest niezbędny, żeby  zapewnić  stabilne finansowanie uczelni takich jak Akademia, czyli tzw. uczelni regionalnych. Mam także nadzieję, że będzie on przygotowany we współpracy z uczelniami regionalnymi, co zapewni opracowanie go w sposób uwzględniający ich potrzeby – dodał rektor.

 Senator przedstawił najważniejsze, jego zdaniem, fragmenty ustawy, z punktu widzenia największej w regionie, publicznej uczelni akademickiej, jaką jest Akademia Techniczno-Humanistyczna. Mówił, że ustawa zmienia podejście do nauki. Zamiast nastawienia na ilość prowadzonych badań i liczbę publikacji, nagradzana będzie ich jakość. Konsekwencją tego podniesione zostanie znaczenia dyplomu polskich uczelni. Wraz z Konstytucją dla Nauki wprowadzony zostanie system szerokiego wsparcia dla uczelni regionalnych.  – Dodatkowe ponad 100 mln. złotych rocznie trafi od 2019 roku do ośrodków regionalnych, prowadzących w poszczególnych dyscyplinach badania. Każdy z regionów otrzyma gwarantowaną  pulę środków – mówił senator podczas spotkania.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831