Kontynuacja zdalnego nauczania do 30 września 2021 roku
Kontynuacja zdalnego nauczania do 30 września 2021 roku

Kontynuacja zdalnego nauczania do 30 września 2021 roku

AktualnościZarządzenia JM Rektora

W dniu 26 lutego 2021 roku Rektor ATH wydał zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych do przeprowadzenia stacjonarnie w siedzibie Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną i pojawiające się przypadki zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zawieszone zostają na okres od dnia 1 marca 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku zajęcia dydaktyczne zaplanowane do przeprowadzenia stacjonarnie w siedzibie Uczelni.

W ww. okresie zajęcia dydaktyczne zaplanowane do przeprowadzenia stacjonarnie w siedzibie Uczelni będą odbywały się w tych samych dniach i godzinach, jednak w trybie w pełni zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wyjątek stanowią zajęcia praktyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być zrealizowane zdalnie.

Studenci otrzymają informacje o zmianie trybu zajęć od prowadzących. Prosimy o sprawdzanie wiadomości na skrzynkach mailowych oraz MS Teams.

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast