Kurs przygotowawczy do egzaminu B1

Centrum Języka Polskiego ATH prowadzi kurs przygotowujący do państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. W trakcie zajęć kursanci zostaną zapoznani ze strukturą egzaminu oraz przećwiczą najważniejsze sprawności składające się na poszczególne moduły egzaminu: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczną, pisanie i mówienie. Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele i egzaminatorzy.

Kurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób na poziomie B1.

Informacje o kursie:
30 godzin lekcyjnych w formie stacjonarnej

Termin:
od 5 września do 26 października 2022 r.
2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne: poniedziałek i środa od 17:30 do 19:00

Opłata za kurs:
690 zł – płatne w całości przed rozpoczęciem zajęć i po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na kurs

Kurs zostanie uruchomiony pod warunkiem zebrania się grupy min. 8 osób.

 

Zapisy na zajęcia odbędą się w dniach 16-26 sierpnia 2022 r. za pomocą formularza:

 

 

aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831