Kurs przygotowawczy do państwowego egzaminu certyfikatowego
Kurs przygotowawczy do państwowego egzaminu certyfikatowego

Kurs przygotowawczy do państwowego egzaminu certyfikatowego

Centrum Języka PolskiegoWydarzenia

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej otrzymała uprawnienia do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Najbliższa sesja egzaminacyjna odbędzie się 5-6 listopada 2022 r. i obejmie poziom B1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych).

Informacje dotyczące rejestracji na egzamin zostaną opublikowane pod koniec sierpnia.

Centrum Języka Polskiego ATH organizuje kurs przygotowujący do egzaminu:

  • 30 godzin lekcyjnych w formie stacjonarnej;
  • termin: od 5 września do 26 października 2022 r.;
  • 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne: poniedziałek i środa od 17:30 do 19:00;
  • opłata za kurs: 690 zł – płatne w całości przed rozpoczęciem zajęć i po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na kurs.

W trakcie zajęć kursanci zostaną zapoznani ze strukturą egzaminu oraz przećwiczą najważniejsze sprawności składające się na poszczególne moduły egzaminu: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczną, pisanie i mówienie. Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele i egzaminatorzy.

Kurs przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem polskim na poziomie A2/B1 i zostanie uruchomiony pod warunkiem zebrania się grupy min. 8 osób.

Zapisy na zajęcia odbędą się w dniach 16-26 sierpnia 2022 r.

 

 

Więcej informacji:
https://www.ath.bielsko.pl/centrum-jezyka-polskiego-ath/

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831