Laureaci Laurów Umiejętności i Kompetencji

Laureaci Laurów Umiejętności i Kompetencji

Wydarzenia

19 stycznia 2019 r. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XXVII edycja Gali wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji. Z dumą informujemy, że do grona Laureatów za rok 2018 należą JM Rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński.

Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane są od ponad ćwierć wieku przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Jest to forma uznania i podziękowań za wkład w pracę nad zmianami otaczającej nas rzeczywistości wybitnym osobowościom świata nauki, biznesu, kultury i polityki.

Przyznawane są: Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji, Kryształowy  Laur Umiejętności i Kompetencji  oraz Platynowy i Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji  – w różnych kategoriach.

– Celem rozdania Laurów Umiejętności i Kompetencji jest zwrócenie uwagi na autorytety – niezwykle potrzebne w dzisiejszych czasach. To również próba przypomnienia o uniwersalnych wartościach poprzez osoby, w których działaniach można je odnaleźć – mówi Tadeusz Donocik, Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Przewodniczący Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji.

W przypadający w tym roku jubileusz 50-lecia Uczelni, JM Rektor ATH prof. Jarosław Janicki został wyróżniony Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji.

Nagrodę przyznano między innymi  w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe prof. dr. hab. Jarosława Janickiego z zakresu inżynierii materiałowej polimerów i znaczący wkład w rozwój współpracy naukowej Akademii z wiodącymi ośrodkami naukowymi z całego świata. Kapituła doceniła również skuteczne działania organizacyjne Rektora, skutkiem których jest utworzenie nowoczesnych laboratoriów naukowych wyposażonych w aparaturę unikalną na poziomie światowym, przyczynienie się do istotnego wzrostu i zacieśnienia współpracy Akademii ze środowiskiem społeczno-gospodarczym i kulturowym, którego wynikiem jest wzmocnienie pozycji Uczelni jako istotnego partnera i ważnego ośrodka naukowego i opiniotwórczego w regionie. Zwrócono także uwagę na wyjątkowe osiągnięcia w kształceniu studentów.

Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji został nagrodzony Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński. Dokonując restrukturyzacji Wydziału Nauk o Zdrowiu, którego zaczął kierować w 2016 roku, doprowadził do aktywizacji w obszarze naukowym, co przełożyło się na trzykrotne zwiększenie liczby publikacji w czasopismach ujętych na liście filadelfijskiej. Działanie to miało konkretny wymiar społeczny i geopolityczny, ze względu na strategiczne położenie Euroregionu Beskidy (obszary Polski, Czech i Słowacji), w którym Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej pełni wiodącą rolę w systemie kształcenia kadr medycznych. Spektakularnym skutkiem restrukturyzacji było utworzenia pierwszego na świecie laboratorium ratownictwa medycznego posiadającego akredytację w obszarze badawczym.

Serdecznie gratulujemy Laureatom i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów!

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast