Od marzeń do realizacji – wizyta Rafała Sonika w ATH

Od marzeń do realizacji – wizyta Rafała Sonika w ATH

Wydarzenia

Bogaty program wizyty Rafała Sonika w ATH obfitował w wiele interesujących spotkań. 8 listopada br. w obecności przedstawicieli mediów, rektor ATH prof. Jarosław Janicki oraz prezes zarządu Rafał Sonik podpisali umowę o współpracy pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną a Gemini Park Sp. z o. o.

Uczelnia oraz Firma będą współpracowały między innymi w zakresie wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych, w tym projektów realizowanych ze środków uzyskanych w ramach programów finansowanych ze środków UE. Jednym z założeń jest stworzenie tzw. „Miasteczka Innowacji” czyli parku naukowo-rekreacyjnego w rejonie Gemini Park na  terenach wzdłuż brzegów rzeki Białej aż do wysokości hotelu Vienna.

Umowa obejmuje też działania skierowane do studentów, które umożliwią im między innymi: realizację praktyk w siedzibie Firmy, przygotowanie prac dyplomowych, których tematy zostaną uzgodnione z Firmą oraz podjęcie pracy w Centrum Handlowym Gemini Park Bielsko-Biała.

Wizyta Rafała Sonika związana była również  z otwarciem Skweru Poetów – nowej przestrzeni o charakterze kulturotwórczym, zaprojektowanej i wykonanej na terenie kampusu ATH, przed budynkiem L. Fundatorem i mecenasem przedsięwzięcia jest Gemini Park Bielsko-Biała.

Ceremonię otwarcia, z uroczystym przecięciem wstęgi, poprowadził dr Maciej Kalarus, oddając kolejno głos: rektorowi ATH prof. Jarosławowi Janickiemu, Rafałowi Sonikowi oraz prof. Annie Węgrzyniak.

Był to doskonały moment na ogłoszenie konkursu, w wyniku którego wybrana zostanie osoba (poeta związany z Podbeskidziem), której postać zostanie w późniejszym terminie uwieczniona w rzeźbie na symbolicznej ławeczce.

→ Zobacz relację z wizyty Rafała Sonika

Kapituła konkursu, w skład której wchodzą pracownicy Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH oraz przedstawiciele Gemini Park Bielsko-Biała i Książnicy Beskidzkiej zgłosiła następujące propozycje: Julian Przyboś, Mieczysław Stanclik, Stanisław Gola, Kazimiera Alberti.

Głosowanie odbędzie poprzez internet, za pośrednictwem lokalnych mediów. Wyniki głosowania zostaną podane z końcem roku, a na wiosnę zostanie odsłonięta ławeczka z wybranym twórcą.

– Konkurs zainicjowali humaniści z ATH, ale ciekawostką jest, że wizerunek wybranego twórcy zostanie wykonany w technice 3D, z nowoczesnych materiałów polimerowych i kompozytów. To będzie coś czego jeszcze w Polsce nie ma – mówił rektor ATH prof. Jarosław Janicki w trakcie spotkania z dziennikarzami.

– Budujemy doświadczenie we współpracy i uczymy się siebie nawzajem. Mamy już za sobą, zakończony sukcesem, wspólny projekt pod nazwą „Czyste Beskidy”. Kolejną wizytówką naszych działań jest otwarty dziś Skwer Poetów. Mamy jednak przed sobą dużo bardziej ambitny projekt społeczny, można powiedzieć najbardziej ambitny, na jaki naszą wyobraźnię obecnie stać, mianowicie stworzenie Miasteczka Innowacji. Podmiot gospodarczy, lokalna władza i przede wszystkim ośrodek naukowy jakim jest tutaj Akademia Techniczno-Humanistyczna mogą skonceptualizować i zrealizować projekt niezwykle ciekawy. Chcemy, aby w Bielsku powstał bardzo ważny ośrodek edukacyjny dla dzieci i młodzieży, wzorowany na Centrum Nauki Kopernik lub na podobnych ośrodkach z Amsterdamu, Londynu czy Chicago – mówił Rafał Sonik podczas briefingu prasowego.

O tym, że taka inicjatywa jest potrzebna świadczy działający przy Gemini Eko Park. W ostatnich miesiącach odwiedziło go blisko 60 tys. osób – podkreślał przedsiębiorca.

Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. Jarosław Janicki powołał grupę inicjatywną składającą się z wykładowców oraz studentów, której zadaniem będzie przygotowanie projektu. Pierwsze spotkanie przedstawicieli Akademii z Rafałem Sonikem odbyło się przed oficjalnym podpisaniem umowy.

Zwieńczeniem wizyty było spotkanie w Auditorium Maximum ATH. Ponad 300. studentów z zainteresowaniem słuchało Rafała Sonika, który opowiedział o swoich wrażeniach i doświadczeniach z kilku edycji Rajdu Dakar.

Inspirujące dla uczestników były na pewno odniesienia rajdowych, pustynnych zmagań do codziennego życia i namysłu nad tym co nas motywuje, bo jak podkreślał zwycięzca Dakaru – w osiąganiu celów bardzo ważna jest relacja między wyzwaniem a motywacją.

 

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831