Medal dla Katedry Inżynierii Produkcji za zasługi w propagowaniu idei jakości
Medal dla Katedry Inżynierii Produkcji za zasługi w propagowaniu idei jakości

Medal dla Katedry Inżynierii Produkcji za zasługi w propagowaniu idei jakości

AktualnościWydarzenia

W dniu 10 marca 2017 r. podczas konferencji „W perspektywie Jakości” odbywającej się w Ministerstwie Rozwoju, na ręce Kierownika Katedry Inżynierii Produkcji – prof. dr. hab. inż. Józefa Matuszka, dr h.c., złożono okolicznościowy medal 25-lecia działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Rozwoju. Jubileuszowe wydarzenie stanowiło okazję do perspektywicznego spojrzenia na kreowanie zarządzania jakością w polskiej rzeczywistości.

 

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 jest organizacją „non profit” działającą nieprzerwanie od ponad 25 lat. Powstał 6 grudnia 1991 r. jako wynik spontanicznego działania przedstawicieli ponad 100 przedsiębiorstw, instytutów badawczych, wyższych uczelni, a także grupy osób fizycznych. Główną ideą powstania Klubu, w okresie dynamicznych przemian gospodarczych w Polsce po 1990 roku, była pomoc polskim organizacjom w dostosowaniu się do wymagań światowego rynku, zwłaszcza w zakresie stosowania uznanych standardów zarządzania. W chwili obecnej, głównym celem działalności Klubu jest wymiana doświadczeń, stałego doskonalenia się i lepszego dostępu do informacji z zakresu szeroko pojmowanego zarządzania jakością.

Dużym osiągnięciem w projakościowych działaniach Katedry Inżynierii Produkcji było sfinalizowanie umowy pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną a Polskim Centrum Badań i Certyfikacji. W ramach tego porozumienia studenci Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, mają możliwość, po odbyciu i zaliczeniu zajęć z przedmiotu „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem”, uzyskania potwierdzonych kompetencji w obszarach znormalizowanych systemów zarządzania. W chwili obecnej certyfikacja studentów przez akredytowaną jednostkę zewnętrzną – PCBC S.A., odbywa się na terenie ATH i obejmuje już dwa egzaminy – egzamin na auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością (od 2013 r.) oraz na inżyniera jakości (od 2016 r.).

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast