„Media i Społeczeństwo” na liście czasopism MNiSW
„Media i Społeczeństwo” na liście czasopism MNiSW

„Media i Społeczeństwo” na liście czasopism MNiSW

Wydarzenia

31 lipca ukazał się długo wyczekiwany przez środowisko naukowe „Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz
z przypisaną liczbą punktów”. Zgodnie z nim „Media i Społeczeństwo” obecnie mają 20 punktów. Jest to niewątpliwy sukces działającego od 2011 roku czasopisma, zwłaszcza że na liście czasopism punktowanych zabrakło wielu starszych i dobrze rozpoznawanych czasopism.

Rok akademicki 2018/2019 był wyjątkowo pracowity dla Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Media i Społeczeństwo”. W związku z wejściem nowej Ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym
i związanymi z nią zmianami w systemie ewaluacji działalności naukowej, w tym kryteriów oceny czasopism naukowych, podjęto szereg działań mających na celu podniesienie punktacji czasopisma, zwiększenia jego umiędzynarodowienia, pozyskania nowych współpracowników i przygotowania do indeksacji w bazie Scopus.

Od początku 2018 roku Komitet Redakcyjny pracował nad przygotowaniem czasopisma do ewaluacji. Postawiono na umiędzynarodowienie składu Rady Naukowej i zwiększenie udziału autorów zagranicznych nadsyłających swoje artykuły do czasopisma, ale również na artykuły przedstawiające najnowsze wyniki badań
i poruszające do tej pory nieopisywane zagadnienia z zakresu socjologii mediów, nauki o mediach, medioznawstwa, komunikacji społecznej i nowych mediów. Koncentrowano się na utrzymaniu stałego wysokiego poziomu czasopisma oraz dbałości o każdy opublikowany artykuł. Zmieniono również układ artykułów, między innymi dane autorów zostały uzupełnione o ORCID. Zmienił się również układ artykułów. Ciężka praca opłaciła się.

Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą dalszy rozwój pisma.

dr Katarzyna Piątek

                                                                   Sekretarz Redakcji Media i Społeczeństwo

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast