Międzykulturowe spotkanie pod hasłem „Holidays across cultures”
Międzykulturowe spotkanie pod hasłem „Holidays across cultures”

Międzykulturowe spotkanie pod hasłem „Holidays across cultures”

Aktualności

W czwartek, 19 stycznia 2023 r., w ramach projektu „Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – przyjazna przestrzeń do nauki i współpracy międzykulturowej” (funkcjonującego również jako „Welcome Point ATH”), odbyło się międzykulturowe spotkanie zimowe pod hasłem „Holidays across cultures”. W spotkaniu uczestniczyli studenci i kadra uczelni.

Uczestnicy spotkania zostali przywitani w sali L331 przez dr Agnieszkę Będkowską-Kopczyk, koordynującą Welcome Point, oraz panią mgr Aleksandrę Hasior, koordynatora uczelnianego programu ERASMUS+. Następnie, w ramach wprowadzenia do tematu odbył się interaktywny quiz dotyczący polskich zwyczajów świątecznych. Odpowiedzi na co bardziej podchwytliwe jego pytania zostały zawarte i rozwinięte w następującej po nim prezentacji o polskich tradycjach i zwyczajach świątecznych, noworocznych i karnawałowych. Po prezentacji, prowadzonej przez mgr. inż. Bartosza Dębowskego, nastąpiła otwarta dyskusja w języku angielskim na temat sposobów świętowania w różnych kulturach. Rozmowom towarzyszył poczęstunek, następnie uczestnicy udali się do stołówki ATH na wieńczący całe wydarzenie obiad, podczas którego trwały żywe dyskusje na tematy związane z różnymi kulturami.

Spotkanie było pierwszym w tym roku wydarzeniem z całego cyklu spotkań, które Welcome Point ATH planuje zorganizować w ramach międzynarodowej integracji społeczności naszej uczelni i wzajemnego poszerzania wiedzy o kulturach, które reprezentują zagraniczni goście ATH, oraz o polskiej kulturze narodowej i regionalnej.

 

Projekt finansowany jest przez  Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831