Międzynarodowa konferencja Katedry Anglistyki

Międzynarodowa konferencja Katedry Anglistyki

Wydarzenia

W dniach 8–9 czerwca 2017 r. na terenie ATH odbyła się międzynarodowa konferencja Rethinking Directions in Language Teaching and Researching, zorganizowana przez Katedrę Anglistyki. 

Konferencję otworzył dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego prof. ATH dr hab. Marek Bernacki. Uczestnicy wydarzenia, glottodydaktycy i językoznawcy wygłosili referaty poświęcone m.in. złożonej problematyce komunikacji w środowisku akademickim za pomocą międzynarodowego języka angielskiego czyli English as a Lingua Franca, wykorzystaniu nowych technologii w nauczaniu języków obcych, a także analizie typowych i atypowych cech wybranych gatunków tekstu czy niektórym zagadnieniom współczesnej translatologii obecnym w kształceniu adeptów zawodu tłumacza.

Konferencja była znakomitą okazją do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy specjalistami z różnych ośrodków naukowych z Polski jak i z zagranicy. Wzięli w niej udział goście reprezentujący ośrodki naukowe w Czechach, Hiszpanii, Hong Kongu, Niemczech, Tajwanie, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Jednym z planowanych efektów konferencji jest wydanie monografii w zagranicznym wydawnictwie. Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie: <http://rethinkingdirections.weebly.com/>

Barbara Loranc-Paszylk

komitet organizacyjny konferencji

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831