Minister Przemysław Czarnek w ATH
Minister Przemysław Czarnek w ATH

Minister Przemysław Czarnek w ATH

Aktualności

W środę 13 lipca br. w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej gościł z wizytą Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Spotkanie z władzami rektorskimi miało charakter roboczy i dotyczyło bieżącej sytuacji oraz planów rozwoju uczelni.

Ministrowi towarzyszyli Poseł Przemysław Drabek oraz Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, a także pracownicy ministerstwa: Izabela Chwiałkowska, Michał Kaczor oraz Konrad Trześniak. Akademię reprezentował JM Rektor prof. Jacek Nowakowski, Prorektorzy – prof. Krzysztof Brzozowski i prof. Tomasz Knefel, Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej prof. Józef Matuszek oraz Kanclerz mgr Łukasz Siekliński.

Podczas oficjalnej części spotkania omówiona została bieżąca sytuacja uczelni, zarówno w kontekście jej naukowych i dydaktycznych osiągnięć, jak i funkcjonowania administracyjno-finansowego. Minister Czarnek zadeklarował wsparcie w projektowanych inwestycjach oraz planach rozwoju naukowego ATH. JM Rektor prof. Jacek Nowakowski otrzymał dyplom uznania w podziękowaniu za zasługi w dziedzinie dydaktycznej i naukowej, inspirowanie studentów do zdobywania i pogłębiania wiedzy. Minister przekazał także symboliczny czek na 136 500 zł, która to kwota przeznaczona będzie na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego ATH.

W drugiej części wizyty odbyło się zwiedzanie kampusu Akademii, m. in. Galerii Akademickiej, laboratoriów samochodowych, poszczególnych budynków oraz zaplecza sportowego uczelni.

 

 

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831