Nauka i biznes w ATH

Nauka i biznes w ATH

Wydarzenia

Trzecia edycja konferencji „Nauka-Innowacje-Biznes”, organizowanej przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, odbyła się 30 listopada br. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Środowiska zaangażowane w kreowanie polityki badawczo-rozwojowej spotkały się, aby wymienić doświadczenia i dyskutować nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla gospodarki. Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w interesujących wykładach, panelach dyskusyjnych oraz warsztatach.

– Nasze dzisiejsze spotkanie wyraźnie dowodzi, że Akademia nadal aktywnie rozwija współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Sukces poprzednich dwóch edycji konferencji pozwolił nakreślić scenariusz dzisiejszego wydarzenia. Zdecydowaliśmy się na tematykę innowacji w szeroko pojętym budownictwie. Z jednej strony to nawiązanie do pierwszej edycji konferencji – przypomnę uruchomiona produkcja grafenu znalazła zastosowanie w innowacyjnym styropianie produkowanym przez jednego z naszych partnerów (firmę Sempre). Z drugiej zaś strony pokazuje, iż pragniemy rozpocząć dyskusje o innowacjach skoncentrowanych na konkretnej tematyce. Tematyce istotnej dla rozwoju Akademii, ale ważnej także dla naszego regionu. Kształcimy od lat tak potrzebnych w regionie inżynierów m.in. na unikalnym w skali kraju kierunku budownictwo o specjalności konstrukcje aluminiowo-szklane – mówił rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki, otwierając sesję plenarną konferencji.

Głównym prelegentem konferencji był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Zbudowanie pomostu między nauką a gospodarką jest jednym z priorytetów rządu. To jest jeden z warunków powodzenia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, przygotowanej pod egidą premiera Mateusza Morawieckiego – mówił wicepremier. W tym kontekście, jak podkreślał minister, na naukę należy patrzeć, jak na inwestycję. Zmianom, które mają przyspieszyć wdrażanie innowacji w nauce i biznesie, a tym samym rozwój gospodarki, służą dwie ustawy o innowacyjności, dzięki którym wg danych GUS, w 2017 r. nakłady na badania i rozwój wzrosły o blisko 15 procent  oraz nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadzająca między innymi podejście wdrożeniowe i  nowe ścieżki kariery akademickiej.

Pozostałe wykłady poświęcone były zagadnieniom związanym budownictwem. Dr inż. arch. Jerzy Łątka z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej zaprezentował wyniki swojej pracy badawczej i projektowej w zakresie innowacyjnych konstrukcji wykonywanych z papieru i jego pochodnych. Dr Łątka poprowadził również ciekawe warsztaty, podczas których uczestnicy mieli możliwość samodzielnego wykonania tzw. wypoczywnika – prostej formy wykonanej z tektury falistej, służącej do wypoczynku i relaksu.

Temat wdrażania nowych rozwiązań i wspierania innowacyjnych przedsięwzięć pojawił się w prelekcji Michała Marcinowskiego z firmy Aluprof S.A.

Z kolei mgr inż. arch. Robert Szczepaniak usystematyzował wiedzę na temat BIM (Building Information Modeling) – technologii wyznaczającej nowe standardy w zakresie planowania, projektowania, prowadzenia budowy i zarządzania.  Przedstawił także czynniki, które pomagają w implementacji nowej metodyki oraz takie, które jej nie ułatwiają, a wręcz uniemożliwiają.

W sesji warsztatowej można było zapoznać się  z jednym z najlepszych na rynku programem do projektowania architektury wnętrz i krajobrazu, a także z modelowaniem 3D.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831