Naukowe kontakty z chińskim Harbinem

Naukowe kontakty z chińskim Harbinem

Wydarzenia

W dniach 24-30 czerwca dr Tomasz Markiewka z Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH brał udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez władze samorządowe Harbina (Chiny), poświęconej wielonarodowemu i wielokulturowemu dziedzictwu miasta, które jest stolicą prowincji Heilongjiang. Miasto założone przez Rosjan i Polaków w 1898 roku jako ważny ośrodek  na trasie Kolei Wschodniochińskiej, w pierwszych dekadach istnienia zamieszkiwane było przez 33 różne narodowości  i zyskało  miano „Paryża Dalekiego Wschodu”. Dr Tomasz Markiewka zaprezentował referat poświęcony życiu i twórczości Teodora Parnickiego – najważniejszego polskiego powieściopisarza  historycznego XX wieku – który w latach 1920-1928 mieszkał w Harbinie, gdzie   jako nastolatek nauczył się języka polskiego. Prezentacja była okazją do przedstawienia ekspertom z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Australii, Izraela i Chin młodzieńczej powieści Parnickiego Trzy minuty po trzeciej, którą dr Markiewka opracował i wydał w roku 2015 (Noir Sur Blanc), a której akcja rozgrywa się w Harbinie  w latach dwudziestych.

Dr Tomasz Markiewka, jako specjalista zajmujący się twórczością Teodora Parnickiego, został mianowany przez władze miasta Harbina konsultantem ds. międzynarodowego dziedzictwa miasta i dołączył do ścisłego grona ekspertów, którzy współpracować będą w obszarze promocji wielokulturowych tradycji chińskiej metropolii. W czasie pobytu w Harbinie dr Tomasz Markiewka spotkał się również ze studentami polonistyki w Harbin Normal University.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831