NCN: grant Miniatura dla ATH po raz szósty!

NCN: grant Miniatura dla ATH po raz szósty!

Wydarzenia

Wniosek grantowy dra inż. Krzysztofa Augustynka z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki pn. Rozwój modeli luzów i tarcia w połączeniach przestrzennych mechanizmów dźwigniowych z podatnymi członami do celów analizy dynamiki i sterowania otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „Minitaura 1” w wysokości 9 245 PLN.

Jest to szósty z kolei wniosek ATH, który otrzymał dofinansowanie w ramach tego konkursu i trzeci z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki.
Serdecznie gratulujemy!

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831