New safety regulations in Poland. Information for Erasmus+ students at the University of Bielsko-Biala

New safety regulations in Poland. Information for Erasmus+ students at the University of Bielsko-Biala

Informacje dla studentów

Dear Students,

There are new regulations introduced by the Polish Prime Minister from March 25th :
1. You can leave your home ONLY  if you are going for food, medicine or to clinic.
2. If you are going out – you can go ALONE or only  with one person.
3. If you are using public transport – distance of min. 2 meters is a must
4. If you break above regulations – you can be punished up to 7 000 euro!
So far in Poland we have 927 cases of SARS-CoV-2 infection.

We also confirm that at the University of Bielsko-Biala we have no case of infection with coronavirus due to date. University’s authorities introduces all necessary procedures to guarantee all students and academic staff security. We introduced on-line teaching and home-office work to all possible staff members in order to reduce the risk of spreading the virus.

Centre of International Exchange
international@ath.bielsko.pl

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast