„Nowe odczytania Brandysa” – spotkanie autorskie
„Nowe odczytania Brandysa” – spotkanie autorskie

„Nowe odczytania Brandysa” – spotkanie autorskie

Wydarzenia

„Nowe odczytania Brandysa” taki tytuł nosiło spotkanie ze stypendystami Rezydencji im. Marii i Kazimierza Brandysów w Krasnogrudzie, które stanowiło podsumowanie pobytu pierwszych rezydentów.

Lauretami uruchomionego w bieżącym roku przez Międzynarodowe Centrum Dialogu programu stypendialnego byli dr Anna Foltyniak-Pękala z Katedry Polonistyki Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH oraz dr Jacek Hajduk, pisarz, tłumacz, filolog klasyczny, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spotkanie autorskie stypendystów odbyło się 27 września 2019 roku  w Kawiarni literackiej „Piosenka o Porcelanie” w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie. Otworzył je prowadzący Fundację Pogranicze Krzysztof Czyżewski a poprowadził Marek Zagańczyk (pisarz, krytyk literacki, wieloletni redaktor „Zeszytów Literackich”, przewodniczący Kapituły Rezydencji).  Dyskusja poświęcona była problemom współczesnej literatury i kultury i koncentrowała się wokół zagadnień, którymi w swojej pracy zajmują się laureaci rezydencji.

Była także okazją i zaproszeniem do zapoznania się z monografią poświęconą twórczości patrona rezydencji opracowaną przez Annę Foltyniak-Pękalę. Monografia pt. „Autopowieść. Dyskurs autobiograficzny w prozie Kazimierza Brandysa”, ukazała się w bieżącym roku nakładem Wydawnictwa Universitas.

O rezydencji http://pogranicze.sejny.pl/rezydencja_w_krasnogrudzie,7-1,16348.html

Rezydencja im. Marii i Kazimierza Brandysów dedykowana jest pamięci losów jej patronów i całego, reprezentowanego przez nich pokolenia, popularyzacji i nowym odczytaniom dzieła Kazimierza Brandysa oraz wsparciu pisarzy, naukowców i tłumaczy zajmujących się problematyką pogranicza kultur i narodów, tworzących literaturę w językach Europy Środkowowschodniej, bądź tę literaturę tłumaczących. Program rezydencji stanowi integralną część działalności Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

AFP

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast