Nowe specjalności
Nowe specjalności

Nowe specjalności

Wydarzenia

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr DSW.WNP.5014.109.2019.4.DCz z dnia 19 lipca 2019 roku) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej otrzymała uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) o profilu praktycznym na kierunku pedagogika.

Rekrutacja na kierunek pedagogika o profilu praktycznym specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna rozpocznie się we wrześniu 2019 roku.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast