Nowoczesne laboratoria informatyczne REKORD SI

Nowoczesne laboratoria informatyczne REKORD SI

Wydarzenia

Firma REKORD SI producent systemów informatycznych dla przedsiębiorstw i urzędów – wieloletni partner Akademii Techniczno-Humanistycznej powołała do istnienia Centrum Badawczo-Rozwojowe. W uroczystym otwarciu Centrum, które odbyło się 6 października, uczestniczyli: rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki, prorektor ds. nauki i finansów prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik oraz prof. dr hab. inż. Józef Matuszek.

– Przedsiębiorstwo Rekord SI od początku swojej działalności ściśle współpracuje z naszą uczelnią. Wspólnie organizujemy praktyki i staże studenckie, system REKORD.ERP (zintegrowany system do zarządzania) jest wykorzystywany na zajęciach. Firma Rekord brała też  czynny udział w konsultacjach procesu dydaktycznego podczas uruchamiania przez Akademię kierunku informatyka oraz opiniowała program studiów magisterskich w 2015 roku. Nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni współpracują z przedsiębiorstwem jako eksperci i konsultanci, a w bieżącym roku akademickim prowadzony jest wspólny wysoko oceniony w skali kraju projekt grantowy STARTER, w ramach którego studenci realizują projekt IT na zlecenie firmy – mówił rektor podczas uroczystego otwarcia. W swoim wystąpieniu rektor nawiązał także do współpracy w obszarze sportu. Prof. Józef Matuszek przybliżył z kolei specyfikę  działań badawczo-naukowych podejmowanych wspólnie przez Firmę REKORD SI oraz Katedrę Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki ATH.

Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego REKORD SI daje szansę wzmocnienia dotychczasowej współpracy. – Mam nadzieję, że wspólnie wyznaczać będziemy nowe kierunki innowacyjnego rozwoju w regionie. Warto podkreślić, iż działalność przedsiębiorstwa wpisuje się zarówno w Regionalne Inteligentne Specjalizacje jak i Krajowe Inteligentne Specjalizacje, w których także ogniskują się badania Akademii i prowadzone przez nią projekty – podkreślał rektor.

 

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831