Nowoczesne szkolenie kadry pielęgniarskiej w ATH
Nowoczesne szkolenie kadry pielęgniarskiej w ATH

Nowoczesne szkolenie kadry pielęgniarskiej w ATH

Wydarzenia

W najbliższy czwartek (12 stycznia) o godzinie 12:30 w odbędzie się uroczystość otwarcia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Dzięki nowoczesnemu laboratorium studenci kierunku pielęgniarstwo będą mogli kształcić się w oparciu o światowe standardy medyczne.

Specjalistyczne laboratorium w ATH, przygotowane w partnerstwie z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego wyposażeniu znalazły się m. in.: 3 wysokospecjalistyczne fantomy wysokiej wierności, 9 fantomów pozwalających na doskonalenie umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 5 fantomów pielęgnacyjnych, 23 trenażery pozwalające na kształtowanie umiejętności technicznych (iniekcje, zgłębnikowanie, opieka nad ranami, kaniulacja naczyń pod kontrolą USG i inne).

Symulacja Medyczna jest nowoczesną metodą kształcenia pielęgniarek i położnych.  Jak mówi mgr Ewa Zaród, instruktor dydaktyczny z Katedry Pielęgniarstwa:

Dzięki technikom symulacyjnym tworzymy możliwość ćwiczenia procedur medycznych w bezpiecznym środowisku, gdzie popełnienie błędu lub wielokrotne powtarzanie danej czynności nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo pacjenta i jednocześnie zachęca studentów do doskonalenia umiejętności. Możliwe jest kształtowanie także takich umiejętności, w których studenci w warunkach szpitalnych nie mogą uczestniczyć ze względu na presję czasu i stan zagrożenia życia chorego. Zapewniamy też unifikację umiejętności, gdyż w trakcie zajęć praktycznych w środowisku klinicznym studenci nie zawsze spotykają się z konkretnymi jednostkami chorobowymi lub problemami zdrowotnymi – dzięki symulacji, możemy uzupełnić kształcenie o opiekę nad chorymi w tych sytuacjach.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej ATH pozwoli również wzmocnić potencjał pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu – będą się w nim odbywać szkolenia praktyczne kadry dydaktycznej, szkolenia dla przyszłych instruktorów symulacji medycznej czy egzaminatorów OSCE w pielęgniarstwie.

 

____________

Program uroczystości:
12.30 – Powitanie gości i krótkie wprowadzenie (Dziekan)
12.40 – Przemówienie Rektora
12.50 – Przedstawienie prezentacji przez zespół zarządzający projektem (kierownik projektu: mgr Ewa Zaród, dr hab. n. o zdr. Ewelina Bąk, dr n. o zdr. Anna Michalik)
13.10 – Przejście do MCSM
13.15 – Oprowadzenie gości po centrum
14.00 – Poczęstunek, hall I piętro

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831