Nowy numer czasopisma naukowego „Media i Społeczeństwo”

Informacje

Zapraszamy do zapoznania się z ósmym  numerem czasopisma naukowego „Media i Społeczeństwo” wydawanego przez Wydział Zarządzania i Transportu oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii  Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Aktualny tom nosi tytuł „Media w społeczeństwie” i omawia zagadnienia związane z  kluczowymi funkcjami  i znaczeniem mediów we współczesnych społeczeństwach.

Mamy nadzieję, iż finalny efekt naszej pracy spotka się z Państwa akceptacją i zainteresowaniem.

Wersja PDF do pobrania na stronie:  http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl.

Czasopismo „Media i Społeczeństwo” jest indeksowane w bazach CEJSH, BazHum, ERIH Plus i Index Copernicus. Spełnia ono standardy określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla publikacji naukowych. Według ostatniej parametryzacji za artykuł opublikowany w piśmie autorzy otrzymują siedem punktów. Od roku 2018 pismo zostało przekształcone w półrocznik. Niebawem opublikowany zostanie numer dziewiąty „Mediów i Społeczeństwa”. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast