O Miłoszu w ATH
O Miłoszu w ATH

O Miłoszu w ATH

Aktualności
W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się monografia wieloautorska „Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania” pod red. naukową prof. Marka Bernackiego.

Książka, przygotowana we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Twórczością Czesława Miłosza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powstała jako efekt finalny projektu wydawniczego opracowanego w ramach zadania badawczego w dyscyplinie naukowej literaturoznawstwo w latach 2019-2020. W monografii znalazły się teksty dwudziestu pięciu autorów, w tym znanych miłoszologów takich, jak: Krzysztof Czyżewski, Andrzej Franaszek, Zofia Zarębianka, Zbigniew Kaźmierczyk, Agnieszka Kosińska, Dorota Sieroń reprezentujących ośrodki uniwersyteckie w całym kraju. Warto odnotować, że dwa teksty napisane zostały w języku angielskim przez hinduskich badaczy twórczości autora „Traktatu moralnego”. Bielską polonistykę reprezentują w tomie (poza redaktorem): dr Anna Foltyniak-Pękala i dr Stanisław Ciupka, a także absolwenci filologii polskiej w ATH – mgr Paulina Żmijowska i mgr Krzysztof Babicki. W recenzji wydawniczej prof. dr hab. Joanna Zach napisała:

„Dla badaczy i czytelników Czesława Miłosza tytuł tej publikacji brzmi intrygująco. Nie bez powodu redaktor naukowy tomu […] powtórzył go we wstępie ze znakiem zapytania: Peryferie Miłosza? […]. Równie istotne jest jednak to, że centrum i peryferie to rzeczywistości ruchome, wzajemnie zapośredniczone, zmieniające się w czasie. Zmieniające się siłą rzeczy w rytm procesów zachodzących w kulturze, ale także dzięki zmianom optyki, przesunięciom w obrębie episteme. I wreszcie: w przypadku Czesława Miłosza zagadnienie peryferyjności zyskuje nowy wymiar; peryferia – geograficzne, kulturowe – to obszary w jego twórczości uprzywilejowane, miejsca, w których odradza się albo po prostu trwa to, co źródłowe, co podtrzymuje daną cywilizację w istnieniu”.

Książkę można wypożyczyć w Bibliotece ATH lub zakupić w Wydawnictwie Naukowym ATH.

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast