Obowiązkowe wpisy na studia dla kandydatów zakwalifikowanych w procesie rekrutacji
Obowiązkowe wpisy na studia dla kandydatów zakwalifikowanych w procesie rekrutacji

Obowiązkowe wpisy na studia dla kandydatów zakwalifikowanych w procesie rekrutacji

Wydarzenia

Uprzejmie informujemy kandydatów, którzy decyzją Komisji Rekrutacyjnej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia o obowiązku dokonania wpisu na listę studentów w terminie od 26 września br. do 29 września br.

Wpis na studia polega na złożeniu następujących dokumentów:

 1. kopii świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu) – dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia
 2. kopii dyplomu ukończenia studiów poświadczona przez uczelnię (oryginał do wglądu) – dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia
 3. zaświadczenia o wysokości średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia – dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia
 4. ankiety osobowej kandydata oraz podania (do pobrania z systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów zakładka:
  Zgłoszenia rekrutacyjne/Dokumenty i dalsze kroki
 5. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej (do pobrania z systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów zakładka:
  Zgłoszenia rekrutacyjne/Dokumenty i dalsze kroki
 6. karty wpisu na listę studentów – (do pobrania z systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów zakładka:
  Zgłoszenia rekrutacyjne/Dokumenty i dalsze kroki
 7. fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym) oraz fotografia w wersji elektronicznej, wykonana według podanych wcześniej wymagań, wprowadzonej do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów zakładka:
  Moje konto/Formularze osobowe/Zdjęcie
 8. poświadczenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł
 9. oświadczenia o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (do pobrania z systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów zakładka:
  Zgłoszenia rekrutacyjne/Dokumenty i dalsze kroki
 10. potwierdzenia uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 22 zł.

PKO S.A.
nr konta 02 12404142 11110000 48278261

w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką

 

Skompletowane dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

 


Szczegółowy harmonogram pracy oraz miejsce urzędowania Komisji Rekrutacyjnej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej:

26 września 2022 r. (poniedziałek) – 14:00 – 18:00
27 września 2022 r. (wtorek) – 10:00 – 14:00
28 września 2022 r. (środa) – 14:00 – 18:00
29 września 2022 r. (czwartek) – 10:00 – 14:00

 

Dane kontaktowe:

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
L-106
(budynek L, I piętro)
tel.: +48 533 348 772
e-mail: bmii.rekrutacja@ath.eu
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

Kierunki:
– automatyka i robotyka,
– informatyka,
– eksploatacja pojazdów,
– mechanika i budowa maszyn,
– mechatronika,
– zarządzanie i inżynieria produkcji.

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
L-116
(budynek L, I piętro)
tel.: + 48 533 348 773
e-mail: imbis.rekrutacja@ath.eu
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

Kierunki:
– budownictwo,
– inżynieria materiałowa,
– inżynieria środowiska,
– ochrona środowiska

Wydział Zarządzania i Transportu
L-245 (budynek L, II piętro)
tel.: +48 533 348 771
e-mail: zit.rekrutacja@ath.eu
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Kierunki:
– analityka i komunikacja w biznesie,
– socjologia,
– transport,
– zarządzanie

Wydział Humanistyczno-Społeczny
L-211 (budynek L, II piętro)
tel.: +48 533 348 774
e-mail: hs.rekrutacja@ath.eu
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

Kierunki:
– filologia, specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska;
– filologia polska,
– pedagogika;
– pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wydział Nauk o Zdrowiu
L-241 (budynek L, II piętro)
tel.: +48 533 348 770
e-mail: noz.rekrutacja@ath.eu
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

Kierunki:
– pielęgniarstwo,
– ratownictwo medyczne,
– zdrowie publiczne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831