Obrony prac dyplomowych

Obrony prac dyplomowych

Komunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH skierował pismo do Państwa Dziekanów wszystkich wydziałów Akademii Techniczno-Humanistycznej w sprawie obron prac dyplomowych. W piśmie czytamy, że obrony prac dyplomowych mogą odbywać się jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ustalenie terminu oraz obrona pracy dyplomowej może być przeprowadzona tylko na wyraźną, pisemną prośbę dyplomanta o przeprowadzenie obrony w trakcie okresu zawieszenia zajęć, złożoną do Jego Magnificencji Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wraz z szczegółowym uzasadnieniem.

Ponadto, Przewodniczący właściwej Komisji Egzaminu Dyplomowego, przed ustaleniem terminu, jest zobowiązany odebrać pisemne oświadczenie dyplomanta, że jest świadomy ryzyka zarażenia się SARS-CoV-2 i zrzeka się wobec uczelni wszelkich roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynieniowych, jeżeli wskutek obecności na uczelni zachoruje on lub osoba trzecia.

Dziekani wydziałów, w porozumieniu z przewodniczącymi właściwych komisji są zobowiązani do przeprowadzenia telefonicznego wywiadu i odnotowania, czy wnioskodawca nie przebywał w ostatnich tygodniach w krajach, czy też środowiskach zainfekowanych koronawirusem lub czy nie miał styczności z osobą zarażoną lub poddaną kwarantannie.

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast