„Obudź w sobie przedsiębiorcę”

„Obudź w sobie przedsiębiorcę”

Wydarzenia

Konferencja podsumowująca projekt Obudź w sobie przedsiębiorcę odbyła się 19 listopada br. w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Projekt realizowany jest przez Akademię od 2016 roku, w partnerstwie z Technical University of Ostrava i University of Iceland, w ramach programu Unii Europejskiej pn. Erasmus+.

Przybyłych gości, w tym: dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej Jana Solicha, dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów, przywitała prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik, prorektor ds. nauki i finansów.

Cele projektu koncentrowały się na wypracowaniu innowacyjnego programu dydaktycznego dla uczniów szkół średnich poszerzającego kompetencje z zakresu przedsiębiorczości, który następnie testowany był w chętnych do współpracy i otwartych na innowacje szkołach.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831