Oddaj głos na Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym!
Oddaj głos na Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym!

Oddaj głos na Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym!

Dla mediówWydarzenia

Już od 10 lat w naszym regionie organizowana jest Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Za merytoryczną opiekę nad konkursem odpowiada Wydział Nauk o Zdrowiu naszej Akademii.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, przy czym co roku poruszany jest inny zakres tematyczny. Główna idea konkursu to nie tyle zaznajamianie młodzieży z definicjami z podręczników psychologii czy psychiatrii, ile – przede wszystkim – wzbudzenie zainteresowania i zachęta do pogłębiania wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego. Przedsięwzięcie ma także inspirować do przełamywania społecznych stereotypów, często krzywdzących osoby dotknięte tego rodzaju schorzeniami.

Olimpiada kierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielska-Białej. Odbywa się pod honorowym patronatem Wojewody Śląskiego oraz konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Zadania konkursowe przebiegają w trzech etapach: szkolnym, powiatowym i regionalnym.

Testy konkursowe opracowywane są przez pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Głównym koordynatorem merytorycznym jest mgr Agnieszka Foltyn, pielęgniarka prowadząca zajęcia na WNoZ, a jednocześnie konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego. Od samego początku podczas uroczystych finałów obecny jest także Dziekan Wydziału. Patronat naukowy nad olimpiadą objął JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH.

 

WAŻNE!

Za Regionalną Olimpiadę o Zdrowiu Psychicznym powiat bielski został nominowany do konkursu „Zdrowy Samorząd”. Do 14 lutego 2022 r. (do godz. 12.00) trwa głosowanie czytelników Portalu Samorządowego, w którym każdy może oddać swój głos, wspierając wybrany program profilaktyczny i prozdrowotny polskich samorządów. Więcej szczegółów oraz link do głosowania: https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/zdrowy-samorzad-2022,103/

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831