Odszedł prof. ATH dr hab. inż. Jan Kapała

Odszedł prof. ATH dr hab. inż. Jan Kapała

Wydarzenia

W dniu 5 marca br. w wieku 81 lat zmarł  prof. ATH dr hab. inż. Jan Kapała, emerytowany profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wieloletni pracownik Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Materiałów Budownictwa i Środowiska.

Profesor Jan Kapała był inżynierem środowiska, specjalizował się w problematyce ochrony powietrza. W swojej długoletniej pracy zawodowej był autorem blisko 200 prac o charakterze naukowo-badawczym, projektowym i technologicznym, programowo-studialnym, koncepcyjnym, pomiarowym i obliczeniowym. Jako wybitny znawca zagadnień ochrony powietrza, Profesor pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji; był m.in. koordynatorem wielu programów badawczych, doradcą i ekspertem Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, rzeczoznawcą ministerstwa właściwego ds. środowiska, biegłym ministra właściwego ds. środowiska, ponadto członkiem wielu komitetów i komisji ds. ochrony środowiska.

W osobie Profesora Jana Kapały żegnamy nie tylko wybitnego badacza, uznanego nauczyciela akademickiego, orędownika ochrony środowiska, ale także ciepłego, życzliwego, pełnego humoru i zawsze uśmiechniętego człowieka.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 9.03.2019 r. (sobota) o godz. 12.00 w Kościele pw. Św. Józefa w Zabrzu.

 

Prof. dr hab. Henryk Klama

Dyrektor Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast